2007-05-11

Brev

Jag läste din bibelblogg och undrar om du inte glömt ett viktigt bibelord: Gud är kärlek!

När det gäller homosexuella, läs om Rut och Noomi; och David och Jonatan. Sodoms förstörelse berodde inte på homosexualitet! Hes 16:49

Och om alla homosexuella män ska dödas, är det du som gör det? Står det över budordet: Du skall icke dräpa. ?

Tänk på Jesus ord: Döm inte på det att ni själva blir dömda.

Hälsningar Liselotte, befrielseteolog
Liselotte, läs 3:e Mosebok, 20:13
Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld.
Gud älskar inte varje enskild människa (jfr Ordspr. 6:16-19, Ps. 11:5, Mal. 1:3). Älskar han kanske de som kastas i helvetet? För varje bibelvers som talar om Guds kärlek finns det två som talar om hans hat. Läs särskilt Psaltaren 5:5-6
Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet,
den som är ond får ej bo hos dig.
De övermodiga består inte inför dina ögon,
du hatar alla ogärningsmän.

2007-05-09

Ett alltid aktuellt bibelord

Psaltaren 58:11:

Den rättfärdige skall glädja sig, när han ser hämnden, han skall tvätta sina fötter i den ogudaktiges blod.

2007-04-27

Kyrkobojkott mot Scandic Hotels

Biskop Tony Guldbrandzén i Härnösand går nu till storms mot ateisterna på Scandic Hotels. "Det är viktigt att Bibeln finns på rummen så att man får ett spontant tillfälle att läsa den. De flesta går inte ner till receptionen och köar för att få läsa", så skriver biskopen i ett pressmeddelande.

Fantastiskt. En svenskkyrklig biskop som försvarar skriften. Undrens tid är ännu ej förbi. Sela.

2006-10-13

Om Gud ej funnes

Vi måste leva 'quasi Deus daretur' [som om Gud existerar]. Även om vi inte har tillräckligt med styrka att tro, så måste vi leva enligt denna hypotes, eftersom världen annars inte kan fungera. [Benedict XVI i Introd, sommaren 2005]

2006-05-27

KG Hammar hånar Gud ej mer

Riksheretikern KG Hammar mottog idag en utmärkelse från ondskans budbärare, samlade i kongress i Borås. Utmärkelsen motiveras av Hammars arbete för att uppegga till gömmande av främlingar, och trots mot lagar och ordningsmakt. Pingstsöndagen 4 juni kommer Hammar att leverera en predikan i Uppsala domkyrka och sedan lägga ner stav, mitra, kåpa och biskopskors. Han hånar sedan Gud ej mer.

2006-04-22

Den fallna kyrkan och satans prästerskap

Från "Kyrkans tidning" och pederastbladet QX:
"Lars Gårdfeldt och Lars Arnell har gift sig i Kanada enligt landets könsneutrala äktenskapslagstiftning. Nu kräver de av svenska myndigheter att deras giftermål inte skall betraktas som partnerskap i Sverige, utan som äktenskap. Närmast på tur står kyrklig vigsel för de två, som bägge är verksamma som präster i Göteborg."

Den fettdallrande Gårdfeldt har många gånger plågat de troende genom alla de hädelser han tillåtits utslunga i statstelevisionen. Hånet av Herren och Hans bud blir från hans sida bara värre. Vi frågar oss hur länge Herren ska låta Gårdfeldts synder gå ostraffade.

Men allt är efter Hans vilja och visdom, och vi kan förtrösta över att Guds Ord lovar oss att den fallne "prästen" och hans kamrat evigt kommer motta sitt rättvisa straff. Straffas kommer förvisst också den fallna kyrka där de två avlönas för att locka kristna att driva gäck med evangelium och sakrament.

2006-04-19

Gud verkar ännu i svenskarnas sinnen

27% av invånarna i Sverige avvisar evolutionen och bejakar Guds skapelse av världsalltet. Detta statistiska faktum visar idag att nästan ett helt sekel av socialdemokratiska bestialiteter inte fullständigt lyckats korrumpera kroppar och sinnen hos svenskarna.

Sinnet hos folkhygienministern Morgan Johansson är extra svart ikväll. Han anslöt sig till ateistföreningen Humanisterna förra året, och äter spädbarn vid högtidliga tillfällen. Nästan lika mycket hatas Gud av KG Hammar, som i denna timme gråter sig till sömns över att 27% inte övertygats om att Skrifterna utgörs av fria fabler.

2006-04-13

Den onde

Jag satte händelsevis på TV:n framåt förmiddagen. Klockan var nog 10:50 och det var ett nytt soffprogram på TV4 när plötsligt jag såg satan visa sig. Han hade tagit formen av en kvinna i prästkrage, och han talade om att den civiliserade kristna världen måste öppna sina dammluckor och släppa in de miljoner muselmän som vill komma för att fullborda omvandlingen av våra länder till satans rike.

Den svenska kyrkan har sannerligen avfallit från Herren.

2006-03-14

Fem dömda till elden

Ärkebiskopkandidaten Carl-Erik Sahlberg är inte främmande för att riva upp kyrkomötets beslut om kyrklig välsignelse av homosexuella som ingått partnerskap.

En ljusglimt i valkampanjen i Svenska kyrkan. Ärkebiskopskandidaten Carl-Erik Sahlberg vill riva upp beslutet att kyrkan ska välsigna det Gud hatar. Men det räcker inte, i det mesta andra är också Sahlberg enig med avgående avfällingen KG Hammar. Alla kandidaterna har övergivit Tron, och när de nu sprider falska läror bland människorna dömer de sig själva till den eviga elden.

2006-02-26

Satanistnätverket "Elit"

Guds vredes blogg har redan upplyst bloggosfären om att Alexander Bard vid mitten av 1980-talet var talesman i Sverige för Church of satan - här är en länk som berättar lite mer.

När Johanne Hildebrandt i Aftonbladet trivialiserar och försvarar satanistnätverket väver hon också sin egen helvetesdom.

2006-02-24

Svårt val i september

För den kristne kommer riksdagsvalet i höst att bli en prövning. Vad kan Guds plan vara, när vi nu ställs mellan att rösta på borgerliga bögar och socialistiska feminister i ondskans tjänst?

Bloggen oroas över att Sveriges förfall är så djupt att vi inte har annat att vänta än Guds vredesdom över land och folk. Det enda vi i dagsläget kan göra är att i bönen söka Guds vägledning.

2006-02-18

Veckans hädelser

Något slags gräns borde det ändå finnas…Vi har ju själva inget förbud mot att avbilda Kristus, fortsätter hon, men vi måste respektera deras förbud.”
[Elisabeth Ohlson Wallin, i P1 Morgon, 2 februari 2006]

"I Ecce Homo-debatten handlade det alltså enligt min förståelse om att kristna argumenterade med andra kristna i en central tolkningsfråga. Publiceringen av Muhammed-bilderna handlade om något helt annat."
[KG Hammar på sin hemsida omkr 17 februari 2006]

Deras ord dömer dem:
"Vem har du hånat och hädat, mot vem har du upphöjt din röst och högmodigt lyft upp dina ögon? Jo, mot Israels Helige." Jes. 37:23

2006-02-16

Fred Phelps startar egen muhammedtävling!

Den som mot förmodan tänkt skicka in sin teckning till den gudlösa SD-Kurirens muhammedtävling har nu en ny tävling att skicka sitt alster till, sedan sverigedemokraterna vikt ner sig. Det är Fred Phelps och Westboro Baptist Church, i Topeka, Kansas, som uppmanar alla hugade karikatyrtecknare att skicka sina teckningar dit.

Så här skriver kansasbaptisterna i ett av sina senaste flygblad:WBC vill ha karikatyrer av den gamle bedragaren Muhammed.

För att vara verklighetstrogen måste teckningen av Muhammed visa honom i fotsid arabisk dräkt, skelögd och med seckel över hela hakan av lust för en treårig flicka.

Mesen Bush fjäskar för islam. WBC tänker däremot distribuera en sådan karikatyr över hela världen för att avslöja det hädiska islam. I maj förra året ställde militanta muslimer till ett oherrans oväsen över ett påstående i Newsweek att amerikanska soldater spolat ner Koranen i toaletten.

WBC säger: Vi hoppas att de spolade ner Koranen. Det gjorde de också, troligen. Vi hoppas att de spolar ner fler. Newsweek borde sluta att kräla i stoftet. Mesen Bush säger att han vill att medierna ska "berätta om den amerikanska militärens intensiva försök att behandla den heliga Koranen med omsorg och respekt" (se Kansas City Star, 5/18/05, s. A12.)

Vare sig Muhammed eller hans bok förtjänar någon respekt. Muhammed var en Kristusförnekande hallick till pedofil - en horande gammal blodigel - som spann ihop 300 sidor sataniska skrönor, och kallade det Koranen - det påminner om Amerikas egen porrbluff Joseph Smith, som kokade ihop den lika hutlösa Mormons bok.

"Ty särskilt bland de omskurna finns det många orosstiftare, pratmakare och bedragare. Dem måste man tysta munnen på, för de vänder upp och ner på hela familjer genom att för egen vinning lära ut sådant som de inte borde." Titus 1:10-11.

Det sodomitiska Amerika har ingen moralisk rätt att bekämpa islam.

2006-01-24

Ärkebiskopsval stundar i "Svenska kyrkan"

Aftonbladets Helle Klein bloggade igår om vem hon vill se installerad som ärkebiskop i Svenska kyrkan efter KG Hammar. Helle Kleins favorit är Anna Karin Hammar, syster till den avgående "ärkebiskopen". Det vore häftigt, skriver frk Klein. Frk Klein skriver vidare att hon själv läst teologi, och då åhört predikningar av Anna Karin Hammar, som visat sig vara en av de klokaste präster frk Klein vet.

Ja, man har väl inte trott att "Svenska kyrkan" skulle kunna sjunka lägre efter riksheretikern KG Hammar, men här har vi alltså av allt att döma en seriös kandidat till ärkebiskopsstolen, och kandidaten är
1) kvinna,
2) öppet lesbisk,
3) aktiv socialdemokrat,
4) antisemit, och dessutom
5) öppet hatisk mot de kristna som är kvar inom "Svenska kyrkan".

Om nu inte Gud den allsmäktige i sin vishet straffar Sverige och Sveriges folk genom att låta Anna Karin Hammar klä ut sig till biskop, så finns det alternativ som säkert kan tillfredsställa även frk Klein. Vi läser i en kommentar till frk Kleins postning:

Mysigt. KG stöds starkt av ateister som Bert Karlsson. En stor fan är också humanist Lena Andersson. Anna Karin platsar fint i Hammartraditionen. Synd bara att deras bror HB inte lyckades bli kyrkoherde på Gotland. Om det inte blir en Hammar efter Hammar finns alternativ. professor Eva Lundgren, teolog i botten precis som Helle Klein.

2005-12-28

Jeremia talar som en bok

I en kommentar till den socialdemokratiska ungdomens krav på bekännelsetrogna prästers "abdikering" skriver Jeremia på Guds vredes blogg sålunda:

Jag för min del anser att alla SSU:are som har denna åsikt borde pryglas och sedan sättas i isoleringscell med Bibeln som enda tillhörighet. Det skulle göra dem gott.

Det vore en nåd att stilla bedja om, att Sverige kunde få den hemlighetsfulle "Jeremia" som justitieminister, om så blott för en dag!

2005-12-24

Ty HERREN känner de rättfärdigas väg

Guds vredes blogg gillar Patriot Act, den amerikanska lag som sedan några år ger regeringen i Washington rätt att lägga sig i de amerikanska medborgarnas privatliv. Jeremia gillar även ny brittisk lag, som ger polisen rätt att registrera alla britters bilkörning.

Men varför ska då de rättfärdiga lida för de ogudaktigas skull? Det står skrivet att "HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet".

Den stränga Patriot Act till trots har den amerikanska federala polisen i hemlighet och i strid med lagen mätt radioaktiv strålning i moskéer och muselmaners bostäder runt om i landet. Man behövde alltså inte Patriot Act. Och det var inte kyrkor och andra rättfärdighetens byggnader som behövde mätas efter strålning, utan de ogudaktigas moskéer och bostäder.

Jeremia verkar vurma för sin Bush, men skulle kanske amerikanerna behöva gå längre tillbaka i tiden för att finna sin lösning? Under Franklin D Roosevelt tog man helt resolut och internerade de flesta japan-amerikaner. Med all säkerhet behöver federala polisen inte längre leta femtekolonnare i sitt land, om man för säkerhets skull toge och internerade alla ogudaktiga amerikanska muselmaner.

2005-12-05

Förbjud islam

Det är mycket viktigt att bevara en oinskränkt yttrandefrihet. Gränserna för denna måste gå vid stämpling och förberedelse till ickepolitiska brott, inte förr. Religionsfriheten kan aldrig få lika stort utrymme, ty varje land har sin tro, och i Sverige har kristendomen gällt i tusen år.

I 1809 års regeringsform, den bästa grundlag Sverige haft, infördes den kända formuleringen ”Konungen bör ingens samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda var och en vid en fri utövning av sin Religion, så vitt han därigenom icke störer Samhällets lugn eller allmän förargelse åstadkommer” i § 16. Denna lagregel överfördes i 1951 års religionsfrihetslag där det i 1 § hette att "envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse".

Med islam är det så, att många av dess bekännare ständigt är upptagna med att finna på sätt att ta livet av judar. Detta har de klart stöd för, såväl i sin heliga skrift Koranen, som i haditherna, samlingarna med uttolkningar av Koranen och profeten Muhammeds andra utsagor. I förhållande till landets kristna invånare ställer många islamiska trosbekännare till störningar och förargelse genom sina konstiga vanor och sina kvinnors inopportuna klädedräkt.

Om inte islam stör samhällets lugn och åstadkommer allmän förargelse, vilken trosuppfattning gör det då? Ingen. Religionsfrihetslagen slutade tyvärr att gälla vid millennieskiftet, men denna lag bör vi snabbt återinföra! Att lagen inte strider mot EU:s högre gällande lagar står klart, eftersom det inte är mer än 5 år sedan den var svensk lag.

Om förbud för islam ber vi, milde herre Gud!

2005-11-26

"Den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt"

Den kvinnliga svenskkyrkliga prästkandidaten träffade överläkaren över internet och hade häftig oskyddad sex i jourläkarrummet på Astrid Lindgrens barnsjukhus - Han betalade mig 4000 kronor, säger prästkandidaten till Aftonbladet.
Svenska kyrkan är ibland kusligt lik det som beskrivs i Bibeln även utan kontextuell läsning av skriften.